ANGKATAN 2015

       KELAS A

NO NIM NAMA Semester
URUT 1 2 3 4 5 6
1 315040115001 Amalia Nurhikmah cetak cetak cetak cetak cetak cetak
2 315040115002 Angela Kumala Dewi HP cetak cetak cetak cetak cetak cetak
3 315040115003 Asmiati cetak cetak cetak cetak cetak cetak
4 315040115004 Ayu Anggresti cetak cetak cetak cetak cetak cetak
5 315040115056 Hadaria cetak cetak cetak cetak cetak cetak
6 315040115006 Hamida cetak cetak cetak cetak cetak cetak
7 315040115007 Hidayatullah cetak cetak cetak cetak cetak cetak
8 315040115008 Ija cetak cetak cetak cetak cetak cetak
9 315040115009 Indah Haerunnisa cetak cetak cetak cetak cetak cetak
10 315040115010 Irna Nurwiana D cetak cetak cetak cetak cetak cetak
11 315040115011 Junarfhia cetak cetak cetak cetak cetak cetak
12 315040115012 Kurnia Suryani cetak cetak cetak cetak cetak cetak
13 315040115015 Mega Santi Ayu Putri cetak cetak cetak cetak cetak cetak
14 315040115016 Neneng Anggriani cetak cetak cetak cetak cetak cetak
15 315040115017 Nita Ayu Lestari cetak cetak cetak cetak cetak cetak
16 315040115018 Nur Ilasari cetak cetak cetak cetak cetak cetak
17 315040115019 Nurlina Sabir cetak cetak cetak cetak cetak cetak
18 315040115020 Rafkia cetak cetak cetak cetak cetak cetak
19 315040115021 Rahmawati cetak cetak cetak cetak cetak cetak
20 315040115022 Riska Renita cetak cetak cetak cetak cetak cetak
21 315040115023 Rosnita cetak cetak cetak cetak cetak cetak
22 315040115024 Sinar cetak cetak cetak cetak cetak cetak
23 315040115025 Sitti Aisyah cetak cetak cetak cetak cetak cetak
24 315040115026 Ulfha Ardianti cetak cetak cetak cetak cetak cetak
25 315040115027 Yusriani cetak cetak cetak cetak cetak cetak
26 315040114006? Darmawati cetak cetak cetak cetak cetak cetak
27 315020115059 Siti Masitah cetak cetak cetak cetak cetak cetak
28 B. 16. 0 37 Yesti cetak cetak cetak cetak cetak cetak

KELAS B

NO NIM NAMA Semester
URUT 1 2 3 4 5 6
29 315040115028 Amria Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak
30 315040115029 Arsyamsi Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak
31 315040115030 Asriah Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak
32 315040115058 Azruni Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak
33 315040115032 Desi Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak
34 315040115033 Fauzia Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak
35 315040115034 Harianti Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak
36 315040115035 Hasriani Ahmad Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak
37 315040115036 Hijrah Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak
38 315040115037 Ika Wahyuni.Amri Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak
39 315040115038 Indri Rahayu Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak
40 315040115039 Jumaliah Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak
41 315040115040 Karmilawati.Dewi Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak
42 315040115041 Lusiyana Susanti Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak
43 315040115042 Misdar Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak
44 315040115043 Nirwana Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak
45 315040115044 Nur Amila Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak
46 315040115045 Nurnazila Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak
47 315040115057 Nurul Azharia Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak
48 315040115047 Rahmadina.M Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak
49 315040115048 Rezky Awalya Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak
50 315040115049 Rita Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak
51 315040115050 Rosmilasari Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak
52 315040115051 Siti Mutiah Wulan SM Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak
53 315040115052 Sri Ulandari Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak
54 315040115053 Sukmawati Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak
55 315040115054 Ulfha Rijayanti Arifai Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak
56 315040115055 Zalfawi Widya Putri M Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak